Email : info@batdongsan3c.com | Hotline : 0939 60 8585

Thị trường bất động sản phục hồi

TTO - Tiền đổ vào bất động sản chưa bao giờ giảm. Ngân hàng nhà nước nhận định từ năm 2015, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi nhờ một loạt các giải pháp.
 
 
Chung cư Ngô Thời Nhậm Ảnh: Việt Dũng
 
Trong thông cáo gửi cho các cơ quan báo chí, Ngân hàng nhà nước đã cho biết như vậy. Kể cả giai đoạn khó khăn nhất, thị trường BĐS đóng băng, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng dành cho lĩnh vực bất động sản chưa từng giảm.
 
Cụ thể, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản tăng 14% năm 2012, tăng 15,4% năm 2013, tăng 19,3% năm 2014 và đến năm 2015 tăng 26%.
 
Tính đến cuối năm 2015, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 393 nghìn tỷ đồng, tăng gần 26% so với cuối năm 2014.
 
Nếu tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho lĩnh vực bất động sản thì tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng cho lĩnh vực bất động sản là 478 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng dư nợ và chiếm 22,2% tổng dư nợ trung, dài hạn.
 
Bên cạnh đó, vốn tín dụng, đầu tư của hệ thống ngân hàng cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng tăng mạnh. Trong đó, hầu hết các khoản tín dụng cho lĩnh vực bất động sản có kỳ hạn trung, dài hạn.
 
Ngân hàng nhà nước nhận định từ năm 2015, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi nhờ một loạt các giải pháp, trong đó có chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản như gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng, giảm tỷ lệ rủi ro các khoản cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản từ 250% xuống còn 150%...
 
 
L.Thanh (Theo Tuổi trẻ online)