Email : info@batdongsan3c.com | Hotline : 0939 60 8585

TP.HCM muốn giữ nguyên hệ số K

Theo UBND TP, do đến ngày 14.7.2015 UBND TP mới ban hành Quyết định số 35 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn TP và có hiệu lực ngày 24.7.2015 nên thời gian áp dụng chưa nhiều (hơn 4 tháng).
 
Ngày 26.1, UBND TP.HCM đã có tờ trình về bảng giá đất lên thường trực HĐND TP để xin ý kiến ban hành Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn TP.
 
Theo UBND TP, do đến ngày 14.7.2015 UBND TP mới ban hành Quyết định số 35 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn TP và có hiệu lực ngày 24.7.2015 nên thời gian áp dụng chưa nhiều (hơn 4 tháng).
 
Về số lượng hồ sơ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP thì đến nay, việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đối với nhóm 1 và nhóm 2 (trường hợp thuê đất sản xuất kinh doanh) là tương đối phù hợp, hiện nay cơ quan thuế chưa nhận được phản ánh gì liên quan đến nội dung này. Đồng thời, đây là trường hợp phát sinh thường xuyên và liên tục nên cơ quan thuế chưa tổng hợp được số liệu.
 
Riêng đối với nhóm 3, tính đến ngày 30.11.2015, cơ quan thuế mới tổng hợp được 22 hồ sơ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, đây là số lượng không lớn, nên khó có thể đánh giá, phân tích được toàn diện về hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành. Đồng thời, qua phân tích hệ số điều chỉnh giá đất của nhóm 3 áp dụng trong năm 2015 được xác định bằng từ 1,2 đến 2 lần bảng giá đất, bằng khoảng từ 60% đến 80% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế phổ biến trên thị trường.
 
Do đó, UBND TP kiến nghị Thường trực HĐND TP xem xét chấp thuận để UBND TP ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn TP trên cơ sở giữ nguyên các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 35, chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. Cụ thể, một số đơn vị kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng tính chủ động cho các sở, ngành trong việc hướng dẫn các quận, huyện khi gặp khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền thì các sở, ngành mới báo cáo, trình UBND TP xem xét, quyết định... 
 
 
 
Theo Thanh niên