Email : info@batdongsan3c.com | Hotline : 0939 60 8585

Quý I gần 240 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 3 tháng đầu năm 2016 với vốn đăng ký đạt 239,8 triệu USD.
 
 
Tính từ đầu năm đến 20.3, cả nước có 473 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2,74 tỉ USD, tăng 77,2% về số dự án và tăng 125,2% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015.
 
Đồng thời có 203 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp bổ sung vốn với 1,28 tỉ USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 4,02 tỉ USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I.2016 ước tính đạt 3,5 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Trong 3 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 2,9 tỉ USD, chiếm 72,2% tổng vốn đăng ký; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 239,8 triệu USD, chiếm 6%;  ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 212,2 triệu USD, chiếm 5,3%; các ngành còn lại đạt 666,3 triệu USD, chiếm 16,5%.
 
Cả nước có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 3 tháng, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 250,6 triệu USD, chiếm 9,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Tiền Giang 236,5 triệu USD, chiếm 8,6%; Bình Dương 236,1 triệu USD, chiếm 8,6%,…
 
 
Theo Lao động