Email : info@batdongsan3c.com | Hotline : 0939 60 8585

Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ sau ngày 1/6

Mới đây, Bộ Xây dựng chính thức có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị tiếp tục thực hiện giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.
 
 Bộ Xây dựng cho biết, việc NHNN dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ kể từ ngày 01/6/2016 và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn mà sau thời điểm này chưa được giải ngân thì lãi suất cho vay sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận đã tạo ra nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại trong dư luận và người được vay vốn.
 
Việc NHNN dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng vào ngày 1/6 tới đây và khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn mà sau thời điểm này chưa được giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì lãi suất cho vay của phần vốn chưa giải ngân sẽ tính theo lãi suất thỏa thuận là đã nằm trong tính toán từ trước của NHNN (đã được quy định trong Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN cũng như đã thể hiện trong hợp đồng vay vốn), đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về tín dụng hiện hành.
 
goi 30.000 ty
 
Dự kiến dừng giải ngân gói 30.000 đồng từ 1/6/2016
 
đang tạo dư luận đa chiều. Ảnh minh họa: KT
 
Nhưng sau 3 năm triển khai thực hiện gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cũng đã gần hoàn thành về cả cam kết cho vay lẫn giải ngân. Tính đến nay, tổng số tiền đã ký hợp đồng cam kết cho vay đạt trên 29.500 tỷ đồng (trên 98%) và đã giải ngân trên 20.300 tỷ đồng (gần 70%).
 
Trong đó, cá nhân, hộ gia đình đã ký hợp đồng cho vay gần 45.000 hộ với số tiền khoảng 21.700 tỷ đồng, bao gồm: 24.600 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 13.141 tỷ đồng; 14.700 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền 6.185 tỷ đồng; 5.495 hộ vay để xây mới, cải tạo nhà ở với số tiền là 2.426 tỷ đồng.
 
Các ngân hàng đã giải ngân cho 44.792 hộ, với số tiền là 16.085 tỷ đồng; 24.599 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 9.424 tỷ đồng; 14.700 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.513 tỷ đồng; 5.493 hộ vay xây mới, cải tạo nhà ở với số tiền là 2.148 tỷ đồng.
 
Với tiến độ giải ngân như những tháng gần đây, theo dự kiến đến ngày 1/6 tới sẽ giải ngân được khoảng 85% và đến cuối năm 2016 sẽ giải ngân hết gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.
 
Số lượng vốn trong gói 30.000 tỷ đồng dự kiến giải ngân sau ngày 1/6 cũng không nhiều; các bộ, ngành và Ngân hàng Nhà nước cũng đang khẩn trương thực hiện việc triển khai khoản hỗ trợ tín dụng thường xuyên cho phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Luật Nhà ở năm 2014.
 
Vì vậy, nhằm bảo đảm sự nhất quán và ổn định đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, Bộ Xây dựng kiến nghị NHNN xem xét và giải quyết theo hướng sau ngày 1/6 tới mà chưa giải ngân hết gói hỗ trợ này thì sẽ kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.
 
Nếu không thể kéo dài thời hạn giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, NHNN cần hướng dẫn giải quyết theo hướng sau thời hạn này những khách hàng vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội đã được cam kết cho vay vốn ưu đãi mà chưa giải ngân hết sẽ được tiếp tục vay vốn ưu đãi theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất.
 
 
(Theo Trí thức trẻ)